ποιεῖτε

ποιεῖτε
ποιέω
make
pres imperat act 2nd pl (attic epic)
ποιέω
make
pres opt act 2nd pl
ποιέω
make
pres ind act 2nd pl (attic epic)
ποιέω
make
imperf ind act 2nd pl (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • Ἃ πάσχοντες ὑφ’ ἑτέρων ὁργίζεσθε ταῦτα τοῖς ἄλλοις μὴ ποιεῖτε. — ἃ πάσχοντες ὑφ’ ἑτέρων ὁργίζεσθε ταῦτα τοῖς ἄλλοις μὴ ποιεῖτε. См. Чего в другом не любишь, того и сам не делай …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • ποιεῖθ' — ποιεῖτο , ποιέω make pres opt mp 3rd sg (epic ionic) ποιεῖτε , ποιέω make pres imperat act 2nd pl (attic epic) ποιεῖτε , ποιέω make pres opt act 2nd pl ποιεῖτε , ποιέω make pres ind act 2nd pl (attic epic) ποιεῖται , ποιέω make pres ind mp 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ποιεῖτ' — ποιεῖτο , ποιέω make pres opt mp 3rd sg (epic ionic) ποιεῖτε , ποιέω make pres imperat act 2nd pl (attic epic) ποιεῖτε , ποιέω make pres opt act 2nd pl ποιεῖτε , ποιέω make pres ind act 2nd pl (attic epic) ποιεῖται , ποιέω make pres ind mp 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Fass ohne Boden — Pi Inhaltsverzeichnis 1 πάθει μάθος 2 Παθήματα μαθήματα …   Deutsch Wikipedia

  • William Ince (theologian) — William Ince (1825 1910) was a British theologian.Ince was educated at King s College School [Andrew Clark, ‘Ince, William (1825–1910)’, rev. H. C. G. Matthew, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004… …   Wikipedia

  • Codex Sinaiticus — New Testament manuscripts papyri • uncials • minuscules • lectionaries Uncial 01 Book of Esther …   Wikipedia

  • Doric Greek — Distribution of Greek dialects in the classical period.[1] Western group …   Wikipedia

  • Codex Vaticanus — For other uses, see Codex Vaticanus (disambiguation). New Testament manuscripts papyri • uncials • minuscules • lectionaries Uncial 03 …   Wikipedia

  • Codex Bezae — New Testament manuscripts papyri • uncials • minuscules • lectionaries Uncial 05 A sample of the Greek text from the Codex Bezae …   Wikipedia

  • Quod tibi fieri non vis alteri ne feceris — ( чего не хочешь себе, не делай другому ) латинская поговорка, представляющая перевод из книги Товита (см.; ср. также Матфея 7, 12; Луки 6, 31); император Александр Север велел ее написать на своем дворце и др. общественных зданиях. Уже у… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”